הלב ממאן להשלים עם הידיעה על כך שקצרה ידם של הרופאים המסורים מלהציל את חיי תינוקם הפעוט של שירה ועמיחי איש-רן.

עם ישראל כולו, שייחל לבשורות טובות, כואב את כאב המשפחה היקרה ומשתתף בצערה.

אני משוכנע כי לא ירחק היום וזרועות הביטחון שלנו יבואו חשבון עם הרוצחים השפלים.


likes: 10. comments: 2. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}:

ליבנו עם שירה ועמיחי על פטירת התינוק בן הארבעה ימים שאין לו אפילו שם. מרצחים נתעבים, הפושעים הנלוזים ביותר עלי אדמות. כוחות הביטחון דולקים אחר הרוצחים ואני מקווה שבקרוב יהיו חדשות בעניין. אנחנו לא נרפה עד שנמצא אותם ונמצה איתם את הדין.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,729. comments: 670. shares: 211.
{% trans 'Tags' %}:

כמה אכזריות, שפלות וחוסר אנושיות יכולה להיות בחיה דו רגלית שיורה באישה הרה.
אלה הם ״שכנינו״ הפלשתינים, שמוציאים מתוכם שרצים שכאלה, כמו המחבל שירה בשירה בצומת הכניסה לעפרה.

תנחומיי לשירה ועמיחי לב רן על האובדן הנוראי של תינוקם בן הארבעה ימים.

וכשייודע מי הארור שעשה זאת, יש לגרש את כל משפחתו שגידלה רוצח כזה בביתה:
בלי בג״צ - ובלי ״בצלם״


likes: 126. comments: 26. shares: 14.
{% trans 'Tags' %}:

‏תינוק יהודי שלא זכה עדיין לשם נרצח.
‏מחבלים פלסטינים ירו בתינוק יהודי שטרם נולד; והוא נולד מתוך אש.
‏חייו הקצרצרים היו במאבק על חייו.

לבנו עם שירה ועמיחי.
‏הלב זועק.

‏זהו רצח שפל של מחבלים שהפסיקו לפחד מאיתנו.
‏יש להחזיר את ההרתעה שאבדה; אחרת גל מעשי רצח בדרך.
‏לא בהצהרות. במעשים.


likes: 2,570. comments: 410. shares: 116.
{% trans 'Tags' %}:

ראש הממשלה, איפה החבאת את הלב שלך?!


likes: 627. comments: 162. shares: 503.
{% trans 'Tags' %}: