הליכוד

48,570 (0.00% last month)

Loading additional data...

חיים כץ / At Open Knesset

  חיים כץ On Facebook

  Last Collected Status at: May 13, 2019, 12:38 p.m.. Page details updated at March 30, 2019, 7:04 p.m.. This is probably a problem, and we'd love to hear about it!


השבוע ימלאו ארבע שנים לכהונה שלי במשרד העבודה והרווחה>>> אני מזמין אתכם להכנס לקישור ולהתרשם מהפעולות שביצעתי לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של אזרחי ישראל.

הערך העיקרי שהנחה אותי, היה להבטיח חוסן חברתי מלידה ועד שיבה טובה ולהוביל לשוויון הזדמנויות ולצמצום הפערים בחברה הישראלית.
משימה נוספת שהצבתי לי כיעד היא שיפור השכר ותנאי ההעסקה של העובדים במשרד הרווחה, שבמשך שנים הופלו לרעה מבין משרדי הממשלה.
הבאתי להגדלה דרמטית בתקציבי המשרד ולשינויים ארגוניים שישפרו את השירות לאזרח, ולצד זאת יצרתי מנגנון פיקוח שימנע בזבוז כספי ציבור ויבטיח שירות איכותי לאוכלוסיות הרווחה.
העלתי את מתח הדרגות לעובדי המשרד, תוך ביטול הדירוג 14-16, הוספתי כונניות, תקני רכב ועוד והכל במטרה שהעובדים יקבלו את התנאים הבסיסים שהיו חסרים לביצוע מלאכתם הנאמנה לרווחת אזרחי ישראל.
הממשלה, בצדק רב, חיברה מחדש את תחום העבודה לתחום הרווחה. האיחוד בין המשרדים מחבר בין שני תחומים המשלימים אחד את השני. כלים שלובים המאפשרים ליישם תכניות רוחב ולממש יעדים ואנו כבר קוטפים את הפירות בשטח, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.
עובדות ועובדים יקרים, אני רוצה להודות לכם על ההשקעה ועל שנתתם לב ונשמה למען לקוחותינו. ללא שיתוף הפעולה ההדוק שהיה ביננו, לא היינו מגיעים להישגים הדרמטיים שהתחוללו בתחום הרווחה והעבודה בשנים האחרונות.

אני פועל כשליח ציבור מזה עשרים שנה ועיקר פעילותי היא עבור אלו שידם אינה משגת ואלו שרוצים להתפרנס בכבוד. הגעתי עם משנה סדורה ותחושת שליחות, אשר סייעו לי לשרת נאמנה את אזרחי ישראל ולהפיק את המיטב בתפקידי בממשלה. אני תקווה כי תינתן לי הזכות להמשיך ולעבוד למען אזרחי ישראל כשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.


likes: 106. comments: 48. shares: 10.
{% trans 'Tags' %}:

חג עצמאות שמח! שנמשיך לבנות ולהבנות. שלא נדע מלחמות ופיגועים ושנחיה בשגשוג ואחדות בעמנו.

קרדיט צילום: לע"מ.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 171. comments: 38. shares: 4.
{% trans 'Tags' %}:

כמידי שנה אני משתתף בטקס "שירים לזכרם" שנערך בכנסת. הערב אקריא את השיר של אברהם חלפי, תחילה בוכים. יהי זכר בנינו ובנותינו ברוך.

תְחִילָה בּוֹכִים.
אָחַר כָּך הָבֶּכִי מִתאָבֵּן.
אָחַר כָּךְ זוֹכְרִים דָבַר אֶחָד וְיָחִיד:
אֶת נְפִילָת הָבֵּן.
וְאֵין אוֹמְרִים דָבַר.
אוֹ מְדָבְּרים עָל גֶשֶׁם
וְעַל מָה נִשְׁמָע.
וְעָל מָשֶהוּ עוֹד. וְעוֹד עָל מָשֶׁהוּ.
וְהָאוֹזֶן- בֵּין כֹּה לֹא תִשְׁמָע.
וְשׁוֹתְקִים.
וְקָמִים מִן הָכִּסֵא. וְיוֹשְׁבִים.
וְקָמִים. וְשׁוּב.
וְיוֹדְעִים דָבַר אֶחָד וְיָחִיד:
הוא לֹא יָשׁוּב.

קרדיט צילום: יצחק הררי.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 109. comments: 7. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}:

בשורות טובות לתושבי הדרום היקרים שעומדים בגבורה מול התקפות אויבינו. אני מחזק את ידכם. משרדי ימשיך ויפעל להקלה במימוש זכויותיכם ויעמיד לרשותכם את כל האמצעים הנדרשים להתמודדות מיטבית עם המצב הבטחוני המתוח באזור.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 73. comments: 18. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}:


likes: 32. comments: 2. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}:

אזכור ולא אשכח את סבי, לייב זאבל כץ, סבתי, אסתר מרים כץ ודודתיי לאה, ברכה, רחל, רייזל ומלכה שנטבחו במחנות ההשמדה באושוויץ. את דודיי, עיידל לבית ביק ויעקב אשר, שהושמדו בטרבלינקה ואת דוד אשר, שנטבח בפלאשוב. יהי זכרם ברוך. דודי יוסף שכיאטוביץ, שרד את התופת כדי לספר את שאירע, הבוקר בעיתון ידיעות.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 122. comments: 33. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}:

היום אני נשבע בפעם השביעית לשרת נאמנה את מדינת ישראל ואזרחיה. זכות גדולה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 875. comments: 231. shares: 17.
{% trans 'Tags' %}:

תודה למשפחת אוחנה מלוד על האירוח הנפלא אתמול. שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 200. comments: 26. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}:

גם השנה האזרחים הוותיקים לא נשארים לבד- מחייגים 118 ואנחנו נדאג לשאר.
חג חירות שמח לכל בית ישראל!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 110. comments: 30. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}:

הרמת כוסית לרגל חג הפסח במשרד העבודה והרווחה. שנזכה לעוד שנים רבות של עשייה לרווחת עם ישראל.

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים


likes: 127. comments: 33. shares: 4.
{% trans 'Tags' %}: