Haavoda

62,653 (0.00% last month)

Loading additional data...

עמיר פרץ / At Open Knesset

  עמיר פרץ On Facebook

  Last Collected Status at: Sept. 3, 2019, 11:42 a.m.. Page details updated at March 30, 2019, 7:04 p.m.. This is probably a problem, and we'd love to hear about it!


בחדר המיון הקדמי בקרית שמונה, רואים היטב עד כמה תושבי העיר והאזור משעממים את נתניהו.

המציאות בה בפריפריה מתים יותר וחיים פחות טוב חייבת להשתנות.

הצוות הרפואי כאן פועל תוך מחסור בתשתיות, מחסור במכשור בסיסי ומחסור בתקנים של צוותי רפואה. אם בממשלת נתניהו היו רואים בני אדם– הם לא היו ישנים בלילה.

בימים האחרונים התגברו האיומים הביטחוניים על הצפון. אנחנו מתריעים ומזהירים – בחדר המיון הקדמי בקרית שמונה עלול להתרחש המחדל הבא. אם חלילה תפרוץ מלחמה, תושבי הצפון יישארו ללא מענה רפואי הולם.

כיפת הברזל החברתית אותה אנו מציעים, היא התחייבות לתוספת של 500 מיטות אשפוז בשנה, לחקיקת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי ולהגדלת תקציב סל התרופות ל-750 מיליון ₪ בשנה.

בני אדם לפני הכל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,267. comments: 385. shares: 164.
{% trans 'Tags' %}:

בקיץ 2011 המנהיגות של איציק שמולי הובילה למחאה חברתית ששינתה את סדר היום בישראל. עכשיו הגיע הזמן לשנות את מדיניות ההפקרה של נתניהו.

הצגנו היום את תכנית הדיור שלנו בשדרות רוטשילד. אנחנו עוברים ממחאה לתכנית עבודה.

ההפקרה החברתית של נתניהו יצרה מציאות מעוותת בה המרקם החברתי שלנו קורס וזוגות צעירים לא יכולים לקנות דירה. תפקידה של מנהיגות היא לא להשלים עם המציאות, אלא לשנות אותה.

אנחנו נשקיע במשפחות ובזוגות הצעירים באמצעות בנייה של 200,000 דירות ב-5 שנים, על ידי המדינה והקמת מסלול ליסינג לדירה.

זוגות יוכלו לקנות דירה מבלי להעמיד הון עצמי שישעבד את חייהם. זו מנהיגות חברתית, זו אחריות חברתית.

הבחירה היא בין ההשקעה החברתית של העבודה-גשר לבין ההפקרה של נתניהו .

זה פתק אמת או ביבי .

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,246. comments: 452. shares: 122.
{% trans 'Tags' %}:

השקרים והספינים של ביבי כמעט גרמו למדינה שלמה לשכוח מהנושאים החברתיים, מבני האדם.

הבחירות האלה לא יכולות להיות על ספינים- הבחירות האלה הן על החיים שלנו, על יוקר המחיה, מערכת החינוך, הזוגות הצעירים, הבטחון, מערכת הבריאות הקורסת- על העתיד של ישראל.

אורלי לו-אבקסיס ואני לא נשב עם בנימין נתניהו.

אנחנו נפרוס כיפת ברזל חברתית שתגן על אזרחי ישראל ונוביל מהפכה חברתית.

אמת, או ביבי.


likes: 3,148. comments: 2,301. shares: 379.
{% trans 'Tags' %}:

כפי שאמרתי אני אומר שוב.
לא נשב עם נתניהו ולא ננהל איתו משא ומתן, בשום תסריט.
הגיע הזמן שהשיח הציבורי בבחירות יעסוק בנושאים החשובים למדינת ישראל ולא בספינים ובשקרים.
הבחירות האלה הן על עתיד החברה הישראלית ואנחנו נפרוס כיפת ברזל חברתית על אזרחי ישראל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 873. comments: 289. shares: 63.
{% trans 'Tags' %}:

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,521. comments: 455. shares: 86.
{% trans 'Tags' %}: