Union of Right-Wing Parties

20,820 (0.00% last month)

Loading additional data...

מרדכי יוגב / At Open Knesset

  מרדכי יוגב On Facebook

  Last Collected Status at: Aug. 23, 2019, 10:47 a.m.. Page details updated at March 30, 2019, 7:04 p.m.. This is probably a problem, and we'd love to hear about it!


במקום בו יהודים מחפשים מים חיים וחיים, מחפשים ערבים רעים את המוות.

בשביל לעצור את גל הפיגועים, להציל ולהוסיף חיים, צריך לחזק את שליטתנו ביהודה ושומרון, לפגוע בראשי הטרור באופן מרתיע ולחזק את ההתיישבות היהודית.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 89. comments: 30. shares: 8.
{% trans 'Tags' %}:

שירות חיילות בצה"ל - חיוני ומציל חיים.
http://ch7.io/abKs_

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 33. comments: 9. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}:

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 159. comments: 42. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}:

אסיפת בחירות מעוררת השראה

העברתי הבוקר שיחה לקראת הבחירות לעשרות בוגרים של עמותת איל"ן, שהגיעו למחנה קיץ באולפנת להבה שבקדומים. המפגש עם הבוגרים, דווקא בזמן בחירות, מחייה ונותן כוחות ומחויבות להמשיך לעשות #טב לעם ישראל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 22. comments: 0. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}:

תנו לנו את הכוח להמשיך לעשות טב לעם ישראל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 129. comments: 27. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}:

במוצאי שבת, ערב תשעה באב, במושב מבוא מודיעים, בתים שרופים מסביב ובחצר בית הכנסת התאספו התושבים שעדיין ללא בית, לקרוא את מגילת איכה ולהתפלל על בניין בית המקדש ועל בניית המושב מחדש.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 86. comments: 7. shares: 13.
{% trans 'Tags' %}:

שמחתי להחתים את המועמד שיחתום את רשימת 'טב' לכנסת ה-22, מורינו ורבינו הרב חיים דרוקמן.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 139. comments: 32. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}:

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולנו בלבד.

את טרור הבנייה וההשתלטות הפלשתינית צריך לעצור בתכנית עבודה מדינית ומבצעית - לא לאשרה.

המשילות הישראלית צריכה להיאכף גם ביהודה ושומרון, ואת ההתיישבות היהודית, בגליל, בנגב וביהודה ושומרון יש לחזק.

על כך נאבק בקבינט ובקדנציה הקרובה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 63. comments: 25. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}:

עולים חדשים, הבית היהודי הוא הבית שלכם!

עולים רבים קרובים בהשקפתם לציונות הדתית, אך לא השכלנו לפנות אליהם מספיק ולאמץ עולים. זו משימה לכל קהילה וישוב, נוער, צעירים ומבוגרים לסייע לעולים מכל קצוות תבל בקליטתם בקהילה.

בקמפיין הקרוב נוביל את מטה העולים ונפנה לכל הקהלים, דוברי הרוסית, הצרפתית, האנגלית, הספרדית והאמהרית.
>>
https://www.makorrishon.co.il/news/158049/

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 34. comments: 15. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}:

תשובה קצרה לאנשי הימין החדש


likes: 102. comments: 30. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}: