Blue and White

45,555 (0.00% last month)

Loading additional data...

עפר שלח / At Open Knesset

  עפר שלח On Facebook

  Last Collected Status at: Sept. 2, 2019, 5:58 p.m.. Page details updated at March 30, 2019, 7:04 p.m.. This is probably a problem, and we'd love to hear about it!


התורמים הסודיים של נתניהו נחשפים


likes: 507. comments: 43. shares: 181.
{% trans 'Tags' %}:

לפני כחודש הגיע אלי מייל יוצא דופן. הוא התחיל במילים "אני נכה קשה, סיעודית, מרותקת לבית ובסוף חיי". הכותבת, ליבת קמחי, סיפרה לי שהיא סובלת ממחלה נדירה, שגרמה לה חיים של כאב ומוגבלות וקיצרה את חייה. היא ביקשה לפגוש אותי בגלל עבודתי על חקיקה הנוגעת לסיום החיים בכבוד, וסיימה במילים "לצערי לא אוכל לבוא אליך, אוכל להיפגש רק אצלי, שכן אני מרותקת לבית. ו... יש לי דד-ליין קצר".
נפגשנו כמה ימים אחר כך. מצאתי אשה שברירית, שנזקקה כל חצי שעה לכדורים נגד כאבים - וחזקה מאין כמוה. היא לא ביקשה רחמים או סימפטיה. היא רצתה לדעת, בצלילות וקור רוח מרשימים, מה אפשר לעשות כדי שנפסיק לברוח מהנושא הכל כך טעון הזה, איך מסיימים כראוי חיים שכבר אי אפשר לחיותם, ונישיר מבט אל העובדה שזו תמצית חייהם של עשרות אלפי חולים, רופאים ובני משפחה. מתי הכנסת תעשה צעד, ולו הקטן ביותר, לקרב את החקיקה אל המציאות.
ליבת צדקה, לצערי, לא רק במה שאמרה לי. הדד-ליין שלה אכן היה קצר. בשבוע שעבר נפטרה, לוקחת איתה את נשמתה הגדולה אל העתיד, שבו האמינה.
בשבוע הקשה הזה, שבו אני פוקד יחד עם בני וחבריו לצוות את קבריהם של חבריו, שנפלו בצוק איתן, אני בוחר לחשוב גם על ליבת. כמו הצעירים ששלחנו אל המלחמה ולא שבו ממנה, גם היא הותירה לנו צוואה ברורה: להיות טובים יותר, ראויים יותר, ולעשות מעשה. כדי למנוע אובדן חיים מיותר במלחמה, וכדי לעזור למי שנמצא בסוף חייו ומבקש רק לסיים אותם בכבוד.

צילום: מגד גוזני / הארץ

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 3,508. comments: 437. shares: 573.
{% trans 'Tags' %}:

גם לנו יש האזנות סתר


likes: 806. comments: 85. shares: 280.
{% trans 'Tags' %}:

הלקח האמיתי של פרשת סלומון טקה ז״ל

מה למדנו מן האירוע הטראגי שבו נהרג סלומון טקה ז"ל, ומן המחאה האלימה לאחריו?
שצריך לבדוק עד תום את האירוע הנקודתי, אבל הנתונים בשטח מוכיחים שלטענות של הקהילה האתיופית על אפליה וחשד מיותר יש בסיס.

אבל זה לא כל מה שלמדנו.
צריך לומר ביושר; במדינה שבה השלטון עסוק תמידית בהסתה ושיסוי, ופוליטיקאים בכירים צובעים מי שחושב אחרת כבוגד ומהגרי עבודה כהי עור כסרטן, נוצרת אווירה שבה כהה עור חשוד יותר.
ומי שרוצה לבער את הגזענות והאפליה צריך לעשות בדק בית לא רק ביחס ליהודים יוצאי אתיופיה, אלא גם ביחס לגר היושב בתוכנו ולאזרח הערבי היושב בתוכנו

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 486. comments: 59. shares: 51.
{% trans 'Tags' %}:

כל כך הרבה בורות, פופוליזם ושטחיות מתנקזים לנושא הדליק של גיוס החרדים. אי אפשר ״לוותר על הגיוס ולהוציא את החרדים לעבוד״ בלי להרוס את צבא העם. לא יהיה גיוס חובה בלי גיוס לכולם.
אז מה עושים?
את התכנית שהצגתי כבר לפני ארבע שנים ב״האומץ לנצח״ (המקורי, לא הסיסמה הלעוסה של אהוד ברק).
1. הממשלה תקבע את גודלו של צה״ל, על פי תפיסות הביטחון וההפעלה, שלא עוצבו עד היום.
2. מערכת הביטחון תגייס לצבא את מי שתבחר, על פי שיקוליה והמספר שקבעה הממשלה
3. יוקם שירות אזרחי-בטחוני: משטרה, חילוץ והצלה, שיטור חקלאי, כיבוי אש, מד״א ועוד. לשירות זה יופנה מי שלא יגויס לצבא, כולל קבוצות אוכלוסיה מיוחדות
4. יבוטלו השירות הלאומי ולא יהיה ״שירות״ במערכות החינוך או הבריאות, שהפך לקומבינה הלאומית
5. שירות החובה יקוצר עוד, וייקבעו מסגרות שירות דיפרנציאליות לפי אופי התפקיד
6. יורחב הפיצוי ללוחמים, כולל תואר אקדמי לכל משרת בצבא (בהדרגה על פי תפקיד).
בארבע השנים האחרונות הוצגה התכנית הזו לרמטכ״לים, ראשי אכ״א ובכירי צבא אחרים, במסגרת עבודתי מולם בוועדת החוץ והביטחון. הם מסכימים לה ומאמינים בה. אותה צריך לבצע, ולא פטנטים פוליטיים שכל תכליתם חנופה לפרטנרים מדומיינים לקואליציה.


likes: 613. comments: 66. shares: 77.
{% trans 'Tags' %}: