ש"ס

61,804 (0.00% last month)

Loading additional data...

אריה דרעי / At Open Knesset

  אריה דרעי On Facebook

  Last Collected Status at: Sept. 3, 2019, 9:02 p.m.. Page details updated at March 30, 2019, 7:04 p.m.. This is probably a problem, and we'd love to hear about it!


אפילו נתניהו יודע.
כשהכניסה לחופי הים בחינם לכולם.... זה שס!
Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו


likes: 968. comments: 187. shares: 104.
{% trans 'Tags' %}:

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
אי אפשר להישאר אדיש מול הבכי קורע הלב של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל על חורבן בית המקדש.


likes: 2,194. comments: 161. shares: 412.
{% trans 'Tags' %}:

התרגשתי להעניק היום מעמד תושבות לפלסטיני שטיפל בילדי משפחת הרב מיכאל מרק הי״ד, שנרצח בפיגוע ונאלץ לברוח מכפרו ולחיות ללא מעמד בישראל


likes: 1,242. comments: 149. shares: 134.
{% trans 'Tags' %}:

די לשנאה!


likes: 1,516. comments: 219. shares: 223.
{% trans 'Tags' %}:

כל לב יהודי צריך להזדעזע הבוקר מהמעשה המחפיר של חילול ספרי התורה בכותל המערבי ע״י קבוצת הרפורמיות.
אחרי שהן מנסות לחלל פעם אחר פעם את הכותל הקדוש במעשיהן ההזויים, הן לא בוחלות להכניס ספרי תורה קדושים אל השירותים רח״ל. זו דריסה ברגל גסה של כל הקדוש והיקר לנו וממחישה את הבוז העמוק שהן רוחשות כלפי המסורת שלנו.
אבל אנחנו לא נירתע מהפרובוקציות שלהן. ש״ס תמשיך להיאבק ולהגן על המסורת הקדושה עליה גדלנו. זו השליחות שלנו ולא נרפה ממנה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 325. comments: 107. shares: 59.
{% trans 'Tags' %}: