Zionist Camp

36,208 (0.00% last month)

Loading additional data...

Micky Rosenthal / Zionist Camp At Open Knesset

  Micky Rosenthal On Facebook

  Last Collected Status at: Dec. 5, 2018, 4:51 p.m.. Page details updated at Oct. 18, 2018, 3:41 p.m.. This is probably a problem, and we'd love to hear about it!


כשהוא מוקף ב40 עורכי דין וחבורת ח"כים חנפנים, חשבתי שמגיעה לנתניהו ההזדמנות לשמוע גם את האמת:


likes: 3,439. comments: 921. shares: 3,984.
{% trans 'Tags' %}:

צריך לומר ביושר, המשטרה נטפלת לדרעי רק בגלל שהוא... מושחת!
מחר יעלה להצבעה במליאה חוק הקלון שהגשתי: עבריין מורשע, נוטל שוחד שבגד בציבור - לא יחזור לפוליטיקה. זה עד כדי כך פשוט. אני פונה לחברי הקואליציה הישרים – זה לא שייך לימין ושמאל. הצביעו איתנו מחר בעד החוק. בעד פוליטיקה נקייה.


likes: 878. comments: 115. shares: 305.
{% trans 'Tags' %}:

יותר פרקליטים ממנדטים. מספר עורכי הדין של נתניהו ועוזריהם המשפטיים עומד כעת על כ40. כך נראה ראש ממשלה רגוע?🤔

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 365. comments: 142. shares: 249.
{% trans 'Tags' %}:

נתניהו זה נגמר. אולי זה יפתיע אותך, אבל יש חיים אחריך וגם המדינה תשגשג בלעדיך. תעשה טוב אם לא תפגע ולא תפיל איתך את מוסדות שלטון החוק והדמוקרטיה בדרכך לתהום. מתוך נאומי בת"א אתמול:


likes: 715. comments: 108. shares: 475.
{% trans 'Tags' %}:

נאמנות לממשלה היא בגידה בציבור. זה אוכל את הלב אבל לא את הכיסא.


likes: 2,197. comments: 742. shares: 4,746.
{% trans 'Tags' %}:

‏✔️ דרעי גונב - כי הוא רגיל
‏✔️ ביבי מתחמן - כי זה הרגל
‏✔️ ליברמן מתפטר - כי הוא רגיל
‏✔️ בנט מתבכיין - כי זה הרגל
‏✔️ עולם כמנהגו נוהג. שבת שלום


likes: 451. comments: 36. shares: 47.
{% trans 'Tags' %}:

מהחברים האלו שמתפדחים לבקש כסף בחזרה...

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 535. comments: 190. shares: 550.
{% trans 'Tags' %}:

דרעי, אם נותרה בך טיפת כבוד לציבור – לך הביתה עכשיו.

מי שמאפשר לעבריינים מורשעים לחזור לפוליטיקה ולמושחתים להוסיף ולכהן, שלא יעשה פרצוף מופתע כאשר הם מוסיפים להשחית ולגנוב.

המשטרה ממליצה היום להעמיד לדין את השר דרעי על עבירות דומות לאלו שבגינן ישב בכלא. תחסכו את טיעוני חזקת החפות עד בירור ההאשמות. את דרעי, כמו כל עבריין, צריך היה להרחיק מזירת הפשע ומהחיים הציבוריים כבר אז. 3 פעמים בקדנציה האחרונה דרשתי להעביר את חוק הקלון שהגשתי ונועד למנוע בדיוק מקרים מסוג זה, שמרסקים את מה שנותר מאמון הציבור בנבחריו.

לא הייתה ממשלה ישראלית שרמסה בבוטות כזו את טוהר המידות. אריה דרעי יזכר כאות קלון על הדמוקרטיה הישראלית. בושה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,890. comments: 466. shares: 1,626.
{% trans 'Tags' %}:

אין הבדל בין נתניהו וליברמן. אפסים בביטחון - אלופים בשחיתות

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 620. comments: 69. shares: 172.
{% trans 'Tags' %}: