Number of Facebook Pages for Party: 15


עוד ועוד גורמים מנסים להשפיע על בוחרי ישראל ביתנו עם פייק ניוז.
שלא יעבדו עליכם, ישראל ביתנו חזקה!


likes: 33. comments: 7. shares: 10.
{% trans 'Tags' %}:

"תחזרו לרוסיה"
"תלכי לצומת"
"די לכפיה החילונית"
המשפטים האלו מפי החבר'ה של ש"ס, שעמדו מחוץ לקלפי ברמלה הוכיחו לנו בדיוק מדוע צריך ישראל ביתנו חזקה בכנסת.

אנחנו דאגנו ללמד אותם שיעור ב"אהבת לרעך כמוך".


likes: 59. comments: 28. shares: 94.
{% trans 'Tags' %}:


שימו ל' ונצליח ביחד!


likes: 32. comments: 2. shares: 5.
{% trans 'Tags' %}:

שמים ל' בקלפי!
צאו להצביע

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 41. comments: 1. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}:


likes: 6. comments: 0. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}:


היום הורשע רוצחו של רונן לוברסקי הי"ד.
הוא ילך לכלא הישראלי, יצטרף לחבורת המחבלים הצוחקים על ישראל ושקיפלו את הממשלה, שנבהלה משביתת הרעב והחלה במו"מ עם רוצחי ישראלים ואסירים ביטחוניים.

עונש מוות למחבלים הוא לא נקמה, הוא הרתעה ושלילת ההנאות מחבורת המחבלים ולצערי כל השותפות הקואליציוניות טירפדו את החוק.

הנחמה היחידה שלי ביום כזה היא שהחוק שחוקקתי לא ייאפשר למחבל המתועב שחרור מוקדם.

ובאשר לשביתת הרעב, אני מציע לממשלה לסגת מהמשא ומתן ולאפשר למחבלים לממש את זכות השביתה עד הסוף.

צילום מסך: ynet

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 12. comments: 2. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}: