Number of Facebook Pages for Party: 15likes: 11. comments: 6. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}:

מדברים במעשים!


likes: 36. comments: 11. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}:

ברוך הבא !

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 54. comments: 37. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}:


יום בחלקה הצפוני ביותר של מדינת ישראל הראה לי את פניהם היפים ביותר של אלו שנושאים בנטל.

פגשתי היום את בני העדה הנוצרית-ארמית שמתגייסים ליחידות קרביות, עושים שירות לאומי ואוהבים את המדינה בדיוק כמוני וכמוכם.

יחד עם שאדי חלול, קצין צנחנים במילואים ומועמד מס' 11 ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, נדאג לכל מי שמדינת ישראל חשובה לו, ששומר עליה ומגן עליה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 63. comments: 12. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}:


Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 13. comments: 1. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}:

אסור שהבית החרד"לי יהיה בממשלה

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 61. comments: 38. shares: 20.
{% trans 'Tags' %}:

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 13. comments: 5. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: