Number of Facebook Pages for Party: 6


המפקד שלי ואני (כמה שנים אחרי😊)

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 457. comments: 23. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}:

בוקר טוב ובהצלחה ללמעלה מ-325,000 ילדי והורי ישראל שמתחילים הבוקר את 'בית הספר של החופש הגדול'

כשהמדינה הרחיבה את התוכנית הזו לפני שנתיים עד לכיתה ג, רצינו שהורים לילדים יוכלו לשלוח את ילדיהם לקייטנה חינוכית ובטוחה בבית הספר, בעלות סבירה (0, 300, או 450 ש"ח לפי היישוב).
אנחנו משקיעים בכל שנה 270 מיליון ש"ח כדי לתת חזרה להורים למשפחות צעירות, כפי שאנחנו עושים בחסכון לכל ילד, סבסוד הצהרונים, נקודות זיכוי להורים והארכת חופשת הלידה.

בהצלחה לילדים ולהורים, והכי חשוב - שמרו על עצמכם!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 415. comments: 120. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}:

בזמן דיון במליאת הכנסת שביקשה האופוזיציה משתדל להעמיד את הדברים על דיוקם


likes: 153. comments: 116. shares: 78.
{% trans 'Tags' %}:

כל מי שחווה אבטלה בחייו יודע להעריך את הנתון הזה: האבטלה בשפל היסטורי.
זה מרגש, אבל מעבר לכך, אבטלה נמוכה היא סימן מובהק לכלכלה חזקה בכל מדד בינלאומי.

נמשיך לעבוד למען עם ישראל וכלכלת ישראל 🇮🇱

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 346. comments: 288. shares: 30.
{% trans 'Tags' %}:

ארבע מדליות, שתיים זהב, שתיים כסף ולינוי אשרם אחת. גאווה למדינה 🇮🇱

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,246. comments: 177. shares: 49.
{% trans 'Tags' %}: