Number of Facebook Pages for Party: 2


שנת לימודים מוצלחת לילדי ישראל!❤️

יותר אהבה,
יותר הקשבה,
יותר אמונה בין אדם לאדם,
יותר שלום, יותר תקווה,
פחות קנאה ושנאת חינם,
יותר נשמה,
יותר אלוהים,
יותר הבנה ביני לבינך,
יותר שמחה, יותר חיים,
פחות לבד, יותר איתך.
(יהונתן גפן/יצחק קלפטר)


likes: 475. comments: 44. shares: 36.
{% trans 'Tags' %}:

שבוע טוב.
אחד הנושאים הכאובים שנחשפתי אליהם לאחרונה הוא ההתמודדות של אבות וילדיהם עקב גירושים במשפחה.

אבות רבים נדרשים להילחם כדי לקבל את הזכות והחובה לממש את ההורות שלהם, ורבים מהם עוברים מסע ייסורים שיכול לפגוע בכל המעורבים בסיפור: האבות עצמם, הילדים והאמהות.

כל זה מוביל להימשכות מיותרת של הליכים משפטיים, לעומס על מערכת המשפט ולסבל מיותר לכולם.

זה לא צריך להיות ככה.

גירושים לא צריכים להיות נקודת פתיחה במאבק מגדרי ולא חלק מפוליטיקת זהויות.

גירושים הם נקודה משברית שבה צריך לארגן מחדש את מערכת היחסים במשפחה - כך שגם האבא וגם האמא ימשיכו קשר משמעותי עם הילדים שלהם, יגדלו אותם ויכלכלו אותם, באופן שוויוני, מבלי העדפה מגדרית של אחד הצדדים.

התפקיד של המדינה איננו ללבות את האש, אלא להפך, לצמצם ככל האפשר את החיכוך.

כשנקודת המוצא תהיה הורות משותפת, גם בפן הטיפולי וגם בפן הכלכלי, הילדים ייהנו משני הורים, וכל צד יוכל גם לטפל בילדיו וגם להתפתח אישית, מקצועית וזוגית.

אני מאמין שהדרך הזו, שכוללת פחות סכסוכים, פחות מריבות, ויותר ראייה של טובת המשפחה המתגרשת, היא זו שצריכה להנחות אותנו, והיא זו שצריכה לבוא לידי ביטוי בחקיקה.

בכנסת הבאה נפעל כדי שנגיע לדרך הזאת, רחוק מפוליטיקה של זהויות, קרוב לפוליטיקה ערכית, מעודכנת, שתומכת בילדים ובמשפחה ומעודדת את האחריות ההורית.


likes: 2,222. comments: 761. shares: 141.
{% trans 'Tags' %}:

באנו לעבוד.


likes: 1,544. comments: 264. shares: 194.
{% trans 'Tags' %}:

כשאמא עסוקה כל החופש בבחירות נזכרים לעשות שעורים במתמטיקה ברגע האחרון.

שבת שלום ישראל

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 3,140. comments: 223. shares: 31.
{% trans 'Tags' %}:

השבוע זיהה הרמטכ"ל לשעבר, זה שזקנותו מביישת את נעוריו, את האויב שבו יש להילחם. האויב שלו לא היה חסן נסראללה, שנבנה על גבי הנסיגה החפוזה מלבנון והשבוע פיזר איומים חדשים. האויב החדש גם איננו המשטר האיראני ששולח את זרועותיו בניסיונות (לא מוצלחים במיוחד) לחבל בגבולותינו.

האויב שלו ושל חבר מרעיו הוא הציונות הדתית. ציבור המקדיש את כל כולו לעם ישראל. ציבור שתרומתו לביסוסה של מדינה יהודית בארץ ישראל לא תסולא בפז. ציבור שדם מיטב בניו נשפך על הארץ הזאת והוא נכון אלי קרב בכל עת שידרש.

בשבוע שעבר נרצחה רינה שנרב זכרונה לברכה. כששמעתי את אביה, איתן, מדבר על חיזוק עם ישראל והפצת אור - התמלאתי צמרמורת. היכן ישנם עוד אנשים כמו האנשים המיוחדים האלה? מה יש בחינוך שלהם שאלה תוצריו?

בפרשת השבוע נקרא את הציווי הידוע "ועשית הישר והטוב". היטפלות לציבור שמשפט זה עומד לנגד עיניו יום ולילה ודאי שאיננה אומץ. היא נעה בין טפשות מרושעת לרשעות מטופשת. וכאשר יענו אותו - כן יפרוץ.

לו יהי חלקי עמכם.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 3,679. comments: 263. shares: 283.
{% trans 'Tags' %}: