מפגש קואליציה לשעבר בתוכנית הבוקר.
שבוע טוב☀️

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 137. comments: 19. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: