ב-2014 העברתי עם נתניהו את החוק שמגביל את גודל הממשלה ל-18 שרים מסיבה אחת: כי לא צריך יותר.


likes: 1,387. comments: 162. shares: 303.
{% trans 'Tags' %}: