נתניהו מוכר את כולם תמורת כרטיס יציאה מהכלא - גם את הבוחרים שלו.


likes: 4,850. comments: 690. shares: 2,180.
{% trans 'Tags' %}: