ממשלה שאף אחד לא גאה בה.


likes: 3,389. comments: 896. shares: 552.
{% trans 'Tags' %}: