אנחנו נקום כל בוקר ונעבוד בשביל אזרחי מדינת ישראל, לא בשביל המקורבים, לא בשביל הסחטנים, לא בשביל הקיצוניים ולא בשביל עצמנו.


likes: 2,221. comments: 303. shares: 465.
{% trans 'Tags' %}: