גם היום לא התקיימה ישיבת ממשלה. פעם רביעית רצוף. למה שהם יעבדו בשבילנו, מה, קרה משהו?
כבר חודש הממשלה לא מתעסקת בחיים של אזרחי המדינה. לא בחינוך, לא בבריאות, לא בתחבורה, לא בבטחון. כלום.
אז אפשר אחרת.
ככה תראה ישיבת הממשלה הראשונה שלנו לאחר שניבחר:

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,780. comments: 301. shares: 416.
{% trans 'Tags' %}: