גם ראש חודש (סיוון) וגם הכנסת ספר תורה - זכיתי. בעזרת השם נעשה ונצליח.


likes: 2,218. comments: 277. shares: 184.
{% trans 'Tags' %}: