מלווים את רעיית הנשיא, נחמה ריבלין, בדרכה האחרונה. יהי זכרה ברוך.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,267. comments: 159. shares: 20.
{% trans 'Tags' %}: