כשהרב הראשי ופוטין נפגשו בקרמלין.

"מה סוד ההישרדות והחוסן של עם ישראל, כשתרבויות כמו יוון ומצרים נכחדו?" שאל פוטין, נשיא רוסיה, את הרב הראשי יצחק יוסף בפגישתם בקרמלין. הרב יוסף התכוון לענות אך פוטין לא חיכה לתשובה והמשיך: "תן לי להגיד לך. אתם שרדתם בזכות התורה שלכם והרבנים שלכם שמעבירים אותה".

מי היה מאמין, שנשיא אחת המדינות שהיו בעבר מהעוינות ביותר כלפי התורה ושימור המסורת היהודית, יסביר לנו שהתורה היא מקור הכוח שלנו.

פרשת "נשא" וחג מתן תורה מלמדים בדיוק על עקרון זה, סוד החוסן והברכה שמלווה את עם ישראל מזה אלפי שנים, כשעמים עתיקים מזמן נעלמו מהמפה.

בפרשה מתוארות מצוות הקשורות במשכן, מהם תפקידי הלוויים, דיני נזיר ונוסח ברכת הכוהנים לעם ישראל, וכמו כן היא מספרת על המעמד החגיגי של חנוכת המשכן, שבו במשך שניים-עשר יום, כל אחד מנשיאי שבטי ישראל נתן מתנות קורבן לה'.

מעניינת במיוחד היא מצוות ברכת הכוהנים המפורסמת המופיעה בפרשה בנוסח הידוע: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

חכמינו מסבירים כי הברכה והחוסן של העם קשורים קשר ישיר עם חיבור ולימוד התורה ומורשת האבות. המילה הכתובה והמשך העברתה המדויקת מדור לדור הם שמגנים על דמותנו וחוסננו.

בהקשר זה, נמשלה התורה לחלב, שהוא המזון הבסיסי והמזין ביותר עבור התפתחות התינוק, וכך היא נחשבת למזון הרוחני המזין ושומר את עם ישראל מזה אלפי שנים. מאכלי החלב שנאכל בחג נועדו להזכיר את חיבתנו לתורה שנמשלה לחלב.

שנזכה לשמור ולשמוח במורשתנו. שבת שלום וחג שמח.


likes: 1,811. comments: 440. shares: 116.
{% trans 'Tags' %}: