זה פשוט בלתי נסבל שפסטיבל בישראל מאפשר להציג מופעי שטנה של תומכי טרור אנטישמים (מסוגו של תאמר נפאר), כמו הפסטיבל ל"תרבות פלסטינית" שעומד להתקיים במסגרת תיאטרון בית הגפן בחיפה.

יש מה לעשות בעניין: יש סמכות המוקנית בחוק, שמאפשרת לשלול תקציבים ממוסדות החותרים תחת קיומה וזהותה של מדינת ישראל.

הבעיה היא שכרגע הסמכות לעשות זאת היא בידי שר האוצר ומשרד האוצר, שבפועל נמנעים מלממש אותה.

לכן פניתי היום במכתב תקיף ליועמ"ש על מנת שיתערב מידית בסוגיה הזו ולא יאפשר את מופע האבסורד הזה. לכל דבר יש גבול!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 622. comments: 309. shares: 60.
{% trans 'Tags' %}: