השתתפתי היום בטקס הסיום של מחנה הצופים הדרוזים ״בני מערוף״ בנוכחות מאות חניכים והוריהם במעין ברוך. לאחר מכן ובהפרש של שעה נכחתי בטקס סיום מחנה הקיץ השני של תנועת הנוער הדרוזי בקשת יהונתן. הרגשתי סיפוק רב בשעה שראיתי את מאות הילדים והוריהם עם הבעות הפנים של הסיפוק והאושר. ללא ספק זהו פרי עמלם של רכזי הצופים והתנועה ועדות לרוח ההתנדבות והנתינה. זהו האושר האמיתי והתגשמות חלום אחר חלום.... חמד

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 141. comments: 5. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: