אותנו - הצלחת לרגש. מאמינה שתרגש גם את שאר העולם.
קובי, בהצלחה!

קובי מרימי - Kobi Marimi
Eurovision Song Contest

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 68. comments: 2. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: