במשך עשרות שנים ישבו במשרד האוצר אנשים שלא היה אכפת להם. מאיפה מגיעה האכפתיות והמחויבות של כחלון? צפו


likes: 456. comments: 185. shares: 86.
{% trans 'Tags' %}: