במשך עשרות שנים ישבו במשרד האוצר אנשים שלא היה אכפת להם. מאיפה מגיעה האכפתיות והמחויבות של כחלון? צפו


likes: 230. comments: 83. shares: 43.
{% trans 'Tags' %}: