פתק ועוד פתק!
כולנו - הפתעת הבחירות!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,192. comments: 182. shares: 104.
{% trans 'Tags' %}: