שיר למעלות.

אברהם אבי נעים נולד בעיר בנגאזי שבלוב. במהלך מלחמת העולם השניה גורש עם משפחתו למחנה הריכוז ג׳אדו, לשם נשלחו כ-2,600 יהודי קירנאיקה.

562 יהודים נספו במחנה האכזרי תחת הרעב, המחלות והעינויים הקשים. מביניהם גם אחותו הקטנה של אבי, שהייתה אז רק בת שלוש.

מספר ימים לפני שחרור המחנה מפקדיו האיטלקים נתנו הוראה לכל הגברים לצאת מהצריפים לרחבת המסדרים, שם עמדה שורה של חיילים איטלקים מצוידת במקלעים עם פקודה לירות בכל הגברים.

אביו של אבי עצם את עיניו, החזיק בספר התהילים שנשא בכיסו ושר בקול את שיר המעלות. כשסיים לשיר ופקח את העיניים, החיילים האיטלקים ברחו מהמקום וגברי המחנה ניצלו מהשמדה.

לאחר שחרור המחנה משפחתו של אבי שבה לבנגאזי, ולימים הגשימה את חלומה לעלות לארץ ישראל. אבי הקים משפחה וכיום הוא אב לשלוש בנות וסב לארבעה נכדים. בבעלותו בית דפוס שהוא עובד בו עד היום, והוא תורם באופן קבוע לקהילה כחבר מקהלה וליצן רפואי.

אין רגע גדול יותר מזה שמצולם כאן, בו אבי שר את שיר המעלות יחד עם עשרות בני נוער שהגיעו לשמוע את עדותו במרכז מורשת יהדות לוב.

תפילה בת אלפי שנים שנישאת מדור לדור בליבנו ובנשמתנו, שאין סמל חזק ממנה לנצחיותו והמשכיותו של העם היהודי.

יהי זכרם של קורבנות השואה ברוך ונצור בליבנו תמיד.

לבלוב - מורשת יהדות לוב


likes: 207. comments: 29. shares: 30.
{% trans 'Tags' %}: