כנהוג בשבת שלאחר הפסח, חלה מיוחדת בצורת מפתח לכבוד השבת לפתיחת שערי הפרנסה.

שבת שלום!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,342. comments: 162. shares: 38.
{% trans 'Tags' %}: