כולנו מרכינים ראש הערב לזכר 23,741 חללי מערכות ישראל ו-3,150 אזרחים שנרצחו בפעולות איבה.

בזכותם אנחנו חיים כאן.

יהי זכרם ברוך

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 245. comments: 19. shares: 14.
{% trans 'Tags' %}: