בשני סבבי הלחימה האחרונים התחייבנו בפניכם ההורים, שנעמוד לצידכם בתקופה הלא פשוטה הזאת וננסה להקל עליכם עד כמה שניתן.

אני שמח לבשר שאתמול הכנסת אישרה את בקשתי להמשך מתן הפיצויים לאובדן ימי עבודה בזמן הלחימה, במהלכה עזבתם הכל כדי להיות עם ילדיכם ברגעים הלא פשוטים הללו, כי יש דברים שהם מעל הכל - טובת הילדים והמשפחה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 549. comments: 184. shares: 63.
{% trans 'Tags' %}: