בשורות מצוינות פורסמו השבת על מצבה האמיתי של כלכלת ישראל מסוכנות הדירוג הבינלאומית S&P.
ממשיכים להוביל את כלכלת ישראל באחריות.
שבוע טוב!🇮🇱

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 914. comments: 334. shares: 145.
{% trans 'Tags' %}: