הלב כואב על הירצחו של רב"ט דביר (יהודה) שורק, חייל צעיר ולומד תורה, בידי בני עוולה. כוחות הביטחון ישימו ידם על המרצחים הנתעבים והם ישלמו את המחיר.
יהי זכרו ברוך

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 457. comments: 125. shares: 15.
{% trans 'Tags' %}: