אין אכזרי מפיגוע של בני עוולה שרוצחים נערה צעירה, שכל חייה לפניה, רק מפני שהיא יהודיה.
אנחנו סומכים על כוחות הביטחון שיתפסו את הרוצחים השפלים.
משתתפים בצערה של משפחת שנרב על האובדן הכבד של בתם רינה ומתפללים להחלמתם המהירה של איתן ודביר.


likes: 262. comments: 72. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}: