כלכלת ישראל ממשיכה לטפס ולתפוס מקום של כבוד בכלכלות העולם. גאווה גדולה! 🇮🇱

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 351. comments: 242. shares: 37.
{% trans 'Tags' %}: