מול מאות משפחות צעירות ואפס נציגי תקשורת, אכלסנו את שכונת נאות אפק החדשה של 'מחיר למשתכן' בקרית ביאליק.

מרגש להגשים את חלום הדירה במחיר הוגן לרבבות צעירים וצעירות כמו ציונה מנשרוב, שאמרה לי שללא התוכנית, לא היתה קונה דירה.

יש כאלה שקוראים לזה בזבוז, אני קורא לזה השקעה. נמשיך לעבוד עבור הזוגות הצעירים.

שיהיה ברגל ימין!

אלי דוקורסקי - ראש עיריית קריית ביאליק

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,522. comments: 358. shares: 79.
{% trans 'Tags' %}: