שנת לימודים מוצלחת לכל תלמידי ישראל.


likes: 1,285. comments: 256. shares: 111.
{% trans 'Tags' %}: