לרגל פתיחת שנת הלימודים במגזר הערבי, ביקרתי הבוקר בבית הספר "סנט מיכאל האורתודוקסי" ביפו.

בית הספר הזה, מופעל על ידי עמותה שממלאת את ה"ואקום" שממשלת נתניהו מייצרת. את ההפקרה החברתית הזאת חייבים לסיים.

התכנית החברתית שלנו לשוויון מבטיחה שילוב מלא של כל המגזרים בישראל וצמצום הפערים הבלתי נסבלים בין תלמידים, אזורים ומגזרים.

שוויון שכזה ניתן להשיג רק על ידי חוק חינוך חינם מגיל 0, ביטול תשלומי הורים ושיפור מערכת החינוך על ידי צמצום התלמידים בכיתות ושכר הולם לאנשי החינוך.

ישראל נמצאת במצב חירום חברתי.

רק העבודה – גשר תפרוס כיפת ברזל חברתית על ישראל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,902. comments: 290. shares: 98.
{% trans 'Tags' %}: