הפעם מוצאי יום העצמאות בעקבות תמי בונציה בפתיחה של תערוכה בנושא "מעבר לרעלה" של אומניות מכל העולם. האימג' על ההזמנה חלק מהוידיוארט שתמי מציגה

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 48. comments: 2. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}: