אחרי חוג בית במשמר הנגב עם מיציק שמעבר למיץ הרימונים הנפלא שלו הוא גם הדוור של הקיבוץ או במילים אחרות הדבר האמיתי בקיבוץ, בין היתר דמות חינוכית ראויה להערכה

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 184. comments: 2. shares: 10.
{% trans 'Tags' %}: