הפיצול בעם הוא האיום האסטרטגי על מדינת ישראל, אנו בשעת חירום חברתית - וכיפת ברזל חברתית לעם ישראל היא המענה!

בעשור האחרון ממשלות ישראל עסקו בעצמן והרבה פחות באזרחים, בבני אדם. מול מדיניות ההפרד ומשול שמציע נתניהו, הציבור כולו כמהה לשינוי, למנהיגות ששמה לנגד עינייה קודם כל את האדם, מנהיגות מאחדת שפועלת למען סולידריות חברתית אמתית.
לכל מי שחרד לעתידנו הממשי כאן, לעתידם שת הזוגות הצעירים, לקורת גג, לחינוך חינם מגיל אפס, לחיים בכבוד, גם לאזרחים ותיקים, שרוצה בצדק חברתי, שתהיה כאן מערכת בריאות יעילה ומערכת חינוך שוויונית, דיור בר השגה, מאבק בעוני ולמען שוויון הזדמנויות, מאבק למען חברה צודקת יותר - ידע שאצלנו הפתרון, ובידיו הבחירה.

העבודה-גשר היא הבית שמחבר בין כל האוכולוסיות בחברה הישראלית, ופועל למענן. זאת כיפת הברזל החברתית שתגן על כולנו.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 141. comments: 14. shares: 19.
{% trans 'Tags' %}: