החשיפה הערב בערוץ 2 וב"הארץ" על קמפיין הנגטיב של נתניהו נגדי בבחירות האחרונות מעוררת שאט נפש, אבל היא בעיקר מלמדת על אופיו הבעייתי מאוד של נתניהו, פגמים חמורים באישיותו המלווים את כל דרכו הציבורית.

מה שהתחיל כלחישת ההסתה על אוזנו של המקובל כדורי כנגד ציבורים רחבים בישראל, הפך מאז למדיניות שתכליתה ליצור דה לגיטמציה, הסתה ופירוד בעם. פעם אלה הנכים ופעם האימהות החד הוריות, פעם זה השמאלנים, החילונים, בני הקיבוצים, הציבור הערבי, בתי המשפט, אקדמאים ואנשי תרבות, עיתונאים, אנשי תקשורת ועובדי המדינה. כל עונה והקורבן הציבורי התורן של נתניהו.

נתניהו, בניגוד לכל מנהיגי המדינה שקדמו לו, לא מחפש את המאחד, המחזק והמלכד. כל מעייניו להישרדות אישית, והוא נכון להעלות על המוקד כל ערך מקודש, כל נורמה וכל דבר הסתה – הכל למען רווח פוליטי רגעי.

אזרחי המדינה זכאים למנהיגות אחרת. המדינה זקוקה לסגנון ולמהות שמשרתים את האתוס הציוני והחוסן הלאומי. אני אקים גוש פוליטי שישים סוף לתקופה הבעייתית מאוד הזו בתולדות עם ישראל.


likes: 714. comments: 139. shares: 62.
{% trans 'Tags' %}: