עבדנו בשבילכם ארבע שנים,
תנו לנו את הקול שלכם
שנמשיך לעבוד בשבילכם
גם בארבע שנים הבאות.
צאו להצביע כולנו.
כ בקלפי!


likes: 37. comments: 11. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: