הי זאת שלי, הכל מתועד: אפי נוה משקר במצח נחושה כשהוא טוען שלא יכול היה לדעת מראש את התשובות לבחינות לשכת עורכי הדין. האמת: הוא ידע את התשובות כי הן היו בידיו.

איך אני יודעת? לפני חודשיים, בדיון בוועדה לביקורת המדינה שאני עומדת בראשה, שבו עסקנו בכל ההיבטים הזדוניים של בחינות לשכת עורכי הדין, ניסיתי לברר למה הלשכה לא מפרסמת את התשובות הנכונות בתום הבחינות.

שמעתי הרבה התפתלויות ושקרים. נציגיו של אפי נווה אמרו שהתשובות לא בידיהם, אלא בידי יו״ר הוועדה הבוחנת, השופט המחוזי (המכהן) שאול שוחט.

השופט ישב לשמאלי. שאלתי אותו. הוא ענה (לא בחשק רב, יש לציין אבל כשופט הוא יודע היטב את המשמעות של אי אמירת אמת): ״התשובות הנכונות מועברות ללשכת עורכי הדין מראש כבר יחד עם הבחינה עצמה.״

את החקירה בחשד שאפי נווה סחר בתוצאות שהיו בידיו, כדי לנצל מינית מתמחות שעמדו להיבחן, צריך להעמיק. כי יש מצב, שמעבר לכל הפגמים העמוקים בבחינות הלשכה, הוא השחית כליל גם את כל מערך הבחינות ללשכת עורכי הדין.

*סיפור המתמחה שקיימה עמו מערכת יחסים בתקווה שיתן לה את התשובות התפרסם בחדשות 13 אצל נריה קראוס. הוא טען בתגובה שהתשובות ממילא לא נמצאות בידיו והכל בידי הוועדה בראשות השופט שוחט. שיקר.

*הדיון על בחינות הלשכה שודר כאן בעמוד בלייב, מוזמנים לגולל כמה פוסטים אחורה.
זעקת המתמחים והסטודנטים למשפטים
החדשות 13
Neria Kraus


likes: 1,162. comments: 216. shares: 393.
{% trans 'Tags' %}: