השקרן מבלפור.

כשהקמתי את חממת הסייבר בבאר שבע ב2011 אמרו לי שזה הזוי. אח"כ הבאתי 5 חברות רב לאומיות והיום יש שם 1500 עובדים .

זה לא מפריע לרה"מ לשקר.

עכשיו הוא מנסה לשקר גם באצבע הגליל: 3 שנים אני מקדם שם יוזמה עם ראשי הרשויות כדי להפוך את האזור למוקד חדשנות עולמי בתחום הפוד-טק, וחיבור בין חקלאות וחדשנות.
הבאנו תקציבים, משקיעים, ובנינו תכניות שיוצאת לפועל. הכל מהאופוזיציה.

ואז מגיע רה"מ שלא מצליח אפילו לפתוח מחדש את המיון הקדמי בקריית שמונה ומשקר לציבור.

הוא ימשיך לדבר
אני אמשיך לעשות

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 3,310. comments: 278. shares: 780.
{% trans 'Tags' %}: