בשמי ובשם חברות וחברי תל״ם ופעילי המפלגה אני מבקש להביע זעזוע וצער עמוק על הרצח הנורא של אורי אנסבכר הי״ד.
בוטח בכוחות הביטחון שיניחו ידם בהקדם על האחראים.
תנחומינו הכנים למשפחה ולבית תקוע. יהי זכרה ברוך!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 169. comments: 57. shares: 22.
{% trans 'Tags' %}: