ממשיכים לחרוש את הארץ בכחול לבן🇮🇱
הערב עם המושבניקים אנשי מטה יהודה בטל שחר. תודה לכם!
אלון שוסטר - Alon Schuster

קרדיט: איתמר שאול

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 180. comments: 37. shares: 9.
{% trans 'Tags' %}: