שלא יספרו לכם סיפורים. פחות משבוע לאחר שאושר קיצוץ רוחבי בסכום של כ-1.2 מיליארד ש"ח, בין השאר, במשרדי הבריאות, הרווחה וביטחון הפנים, נתניהו מוצא לנכון להעניק 2 מיליון שקלים בונוס לטובת החינוך החרדי, כשהסכום הכולל שיועבר לחרדים ע"י ממשלת ההלכה בראשותו עומד על יותר מ-450 מיליון שקל.
בזמן שכ-120 מיליון שקלים מועברים למשרד לשירותי דת, בין היתר, לטובת הנצחת רבנים,
מקצצים כ-100 מיליוני שקלים בשכרם של שוטרים, סוהרים ולוחמי האש - לראות ולא להאמין.
רק ממשלת חירום לאומית, שתורכב מ"ישראל ביתנו", "הליכוד" ו"כחול לבן" תוכל לשנות את סדרי העדיפויות ולהציל את מדינת ישראל מממשלת הלכה וכניעה תקציבית לחרדים.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,971. comments: 933. shares: 1,400.
{% trans 'Tags' %}: