תשמעו קטע,
בן אדם במדינה מזרח תיכונית מסוימת נכנס למסיבה...

צפו!


likes: 657. comments: 117. shares: 267.
{% trans 'Tags' %}: