אלו שעות אחרונות להצבעה! עוד ארבע שעות נסגרות הקלפיות! אחוזי הצבעה גבוהים ישפרו את הסיכוי שלי להתברג במקום גבוה, ויראו לכל באופן חד משמעי שיש לנו מפלגה חיה ותוססת, שכאן כדי להישאר. צאו להצביע!


likes: 128. comments: 21. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: