הלב נקרע למול הפיגוע הנתעב בי נרצח דביר שורק ז"ל. עלם חמודות, תאב דעת, שנרצח חבוק עם ספרים שקנה במתנה לרבניו-מוריו, לרגל סיום לימודיו. 19 שנה מאז נרצח סבו הרב בנימין הרלינג ז"ל בפיגוע בהר עיבל, הטרור האיום מכה שוב במשפחתו.
משתתפת באבלם הכבד של הוריו רחל ויואב שורק וכל בני המשפחה.
יהי זכרו ברוך

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 114. comments: 24. shares: 8.
{% trans 'Tags' %}: