שלום כתה א', וב', וכל השאר, בהצלחה לכןם בשנת הלימודים שנפתחת הבוקר.

בוקר טוב להורות ולהורים שלוקחים אותןם הבוקר לבית הספר - אתן מוסרות אותם למערכת שקלטה השנה רק 7 מורים לפיסיקה אבל 477 מורים ליהדות. אתם מוסרים את הבנות שלכם למערכת שתעשה לילדות שלכם מסדרי צניעות, תפלה אותן בלימודי מדעים ובספורט.

אבל זה לא חייב להיות ככה. ב-17 בספטמבר יש בחירות. אתןם יכולות להצביע למפלגת העבודה שנאבקת למען שוויון מגדרי, למען שוויון לפריפריה, למען מרחב ציבורי פתוח, למען תנאים ראויים בכתות, למען שכר ראוי למורות ולמורים ולמען חינוך חינם, ציבורי ומפוקח, מגיל אפס.

רק דמיינו איך תיראה פתיחת שנת הלימודים הבאה אם תעשו את זה.

בתמונה: ח"כ מיכאלי מתרגשת בכתה א'. צילום: עמי מיכאלי

TheMarker Online Haaretz הארץ

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 849. comments: 49. shares: 45.
{% trans 'Tags' %}: