הענקתי את פרס ראש הממשלה לאנשי שב״כ שהשתתפו בשישה מבצעים פורצי דרך. מבצעים אלו תרמו תרומה משמעותית לסיכול טרור ולביטחון המדינה.

שב״כ סיכל השנה 500 פיגועים. מאות ישראלים חייבים את חייהם לאנשי הארגון הזה, שפועלים בנחישות ובחשאיות למען ביטחון ישראל.

בביטחון ישראל, רב הנסתר על הגלוי. אני גאה בשב״כ ובלוחמים שלנו שעושים הכל כדי לשמור עליכם, אזרחי ישראל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 559. comments: 41. shares: 73.
{% trans 'Tags' %}: